ДЦС-4 ТӨХК-ний 4-р хөргөх цамхагийн ажиллагааны зуны горимд хийсэн судалгаа, туршилтын ажлын үр дүнгээс

Удирдагч: Ч.Дашпунцаг

Хэрэгжүүлэгч баг: Ц.Батмагнай,Д.Хишигсайхан,Ш.Энхбаяр

Захиалагч: ДЦС-4 ТӨХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 16000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-02-20

Товч тайлбар:

ДЦС-4 ТӨХК-ний 4-р хөргөх цамхагийн ажиллагааны зуны горимд хийсэн  судалгаа, туршилтын ажлын үр дүнгээс тооцоо хийж зөвлөмж боловсруулсан

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019