"Эн ви си" ХХК үндсэн үйл ажиллагааны мэдээллийн систем

Удирдагч: Б.Түмэндэлгэр

Хэрэгжүүлэгч баг: [Н.Анхбаяр:J.IT23],[П.Цэрэнбат:J.IT19]

Захиалагч: Эн Ви Си ХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 6300000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-06-10

Товч тайлбар:

Системийн үндсэн хэсгүүд

Тайлан төлөвлөгөөний модул
КPI модул
Төслийн бүртгэл мэдээллийн модул
Төслийн үнэлгээний модул
Хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн сангийн бүртгэл мэдээллийн модул

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020