Ой модны салбарын стандартуудыг хянан магадлах

Удирдагч: Ч.Ганбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Х.НЯЛХАЙ:I.WS01],[Н.ДОЛГОРХҮҮ:I.WS02],[Ц.ЭНХБААТАР:I.TM09]

Захиалагч: Стандарт хэмжил зүйн газар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-03-06

Товч тайлбар:

Ой модны салбарт улсын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа стандартуудад магадлан хийж цаашид шинэчлэх, хасах саналыг боловсруулж стандарт хэмжил зүйн газарт хүргүүлсэн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019