Монгол Улсын радио телевизийн сүлжээний давтамжийн төлөвлөлт

Удирдагч: М.Наранбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: М.Наранбаатар,М.Мянганбаатар,Г.Мэнд-Очир,Г.Энхболд,[Н.Эрдэнэхүү:J.RC08]

Захиалагч: Харилцаа ,Холбооны Зохицуулах Хороо

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2006-10-05

Товч тайлбар:

Монгол Улсын радио телевизийн сүлжээний давтамжийн төлөвлөлт

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019