Монгол Улсын шуудангийн үйлчилгээг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө

Удирдагч: Б.Сүхбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [З.Буянхишиг:J.RC05]

Захиалагч: ДБЯ, Шуудан Цахилгаан Холбооны Газар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2003-05-09

Товч тайлбар:

       

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019