Холбоо Мэдээллийн Технологийн сургуулийн оюутны соронзон картын үйлчилгээ (Төслийн удирдагч).

Удирдагч: О.Бат-Энх, Б.Зоригтбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [О.Бат-Энх:J.IT08],[Ц.БААТАРХҮҮ:J.IT09],[Б.ЗОРИГТБААТАР:J.EE09],[Н.Эрдэнэхүү:J.RC08]

Захиалагч: ШУТИС, МХТС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 100

Гүйцэтгэсэн огноо: 2004-10-01

Товч тайлбар:

Холбоо Мэдээллийн Технологийн сургуулийн оюутны соронзон картын үйлчилгээ

(Төслийн удирдагч). Төсөлт ажил.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020