МСҮТ-ийн мэдээллийн технологийн багш нарын сүлжээний чадамжийг дээшлүүлэх

Удирдагч: С. Байгалтөгс

Хэрэгжүүлэгч баг: ШУТИС, КТМС, КТПБ

Захиалагч: Монголын Мянганы Сорилтын Сан

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 13500000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-05-01

Товч тайлбар:

21 аймгийн МСҮТ-ийн мэдээллийн технологийн багш нарын сүлжээний чадамжийг дээшлүүлэх сургалт 2 удаа болсон.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020