Улаанбаатар хотын төрийн өмчит эмнэлгүүдийн дэд бүтэц, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн судалгаа

Удирдагч: Б.Энхжаргал

Хэрэгжүүлэгч баг: [a.У ПРОФЕССОР :N.SC01]

Захиалагч: ЭМЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 180000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-07-01

Товч тайлбар:

Улаанбаатар хотын төрийн өмчит эмнэлгүүдийн дэд бүтэцэд судалгаа хийх

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020