Мэдээллийн технологийн нэр томъёоны тайлбар толь

Удирдагч: Ө.Эсболд

Хэрэгжүүлэгч баг: Ө.Эсболд,Д.Эрдэнэчимэг

Захиалагч: МХХТГазар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2017-05-15

Товч тайлбар:

Мэдээллийн технологийн нэр томъёоны дэлгэрэнгүй тайлбар толь гаргаж онлайн байршуулсан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020