Сургалтын туршилтын тоног төхөөрөмж зохион бүтээх ажлын төсөл

Удирдагч: Ч.БАТЧУЛУУН

Хэрэгжүүлэгч баг: [Г.ЗОРИГТ:F.PH10],[Ц.Хүрэлбаатар:J.EE14],[Ч.Батчулуун:J.ES02],[Г.Баяр:J.IT22],[Н.Чулуунбанди:J.RC09],[Б.Сүхбат:J.ES01]

Захиалагч: ШУТИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 34425.8

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-10-09

Товч тайлбар:

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан физикийн электрон лабораторын ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020