Програмчлалын Ассемблер хэл сургалтын материал

Удирдагч: С.Байгалтөгс

Хэрэгжүүлэгч баг: С.Байгалтөгс,Э.Мажигсүрэн,Н.Чулуунбаатар,Ө.Эсболд

Захиалагч: КТМС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2017-04-18

Товч тайлбар:

Програмчлалын асемблер хэлни сургалт явуулах иж бүрэн сургалтын материал боловсруулсан

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020