Data mining in Healthcare

Удирдагч: А.Эрдэнэбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: ШУТИС-ийн КТМС

Захиалагч: БШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 54000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-07-31

Товч тайлбар:

Data mining in Healthcare


Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019