Байгууллагын соёл ба хүний хүчин зүйлийг хөгжүүлэх судалгаа

Удирдагч: "SCS" компани

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Мөнхнасан:K.SS59]

Захиалагч: Босоо загал ХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 500000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-03-10

Товч тайлбар:

Байгууллагын дотоод соёл, ажиллах хүчний ур чадвар, хамт олны нийгэм сэтгэл зүйн уур амьсгалд нөлөөлөх болон, ажлын амжилттай хэрхэн холбогдох талаар сорил судалгаа явуулж захиалагчид хүлээлгэн өгсөн

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020