Телевизийн тоон технологид шилжихэд шаардагдах хөрөнгө оруулалт болон эдийн засгийн судалгаа

Удирдагч: Б.Отгонбаяр

Хэрэгжүүлэгч баг: [Н.Мөнхөө:J.IM07]

Захиалагч: Мэдээлэл Шуудан Харилцаа Холбоо Технологийн газар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 6000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-11-26

Товч тайлбар:

Мэдээлэл Шуудан Харилцаа Холбоо Технологийн газрын даргын 2012 оны 5 сарын 12-ны өдрийн 83 тушаалаар Монгол улсад радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид шилжүүлэх шилжилтийн үед баримтлах чиглэл болон тоон өргөн нэвтрүүлгийн шилжилтийн үе шатны нарийвчилсан төлөвлөгөөг баталсан. Энэхүү нийтлэг чиглэл баримтлалыг үндэслэн төслийн ажлын хэсэг Монгол улсын телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн системийг аналогиос тоонд шилжих шилжилтийн үед шаардагдах нийт зардлыг тооцоог гаргасан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020