Стандарт орчуулга

Удирдагч: Б.Бат-Эрдэнэ

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Бат-Эрдэнэ:BATAA],[М.Баттулга:M.AU23],[Ч.Улам-Оргил:M.MP04],[Д.Цэрэндолгор:M.HD05]

Захиалагч: РТВ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 7000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-12-12

Товч тайлбар:

Стандарт орчуулсан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020