Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын дүрэмт болон тусгай зориулалтын хувцас, хэрэглэлийн стандарт боловсруулах

Удирдагч: М.Баяр

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ч.Алтанцэцэг:I.CT01]

Захиалагч: Онцгой байдлын ерөнхий газар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 47067000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-04-20

Товч тайлбар:

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагуудын хувцас хэрэглэлийн  стандарт боловсруулах ажил

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020