Археологийн авран хамгаалах хайгуул судалгаа/ Өмнөновь аймаг, Ноён сумын нутаг Халбас уул, Тосон уул/

Удирдагч: Л.Эрдэнэболд

Хэрэгжүүлэгч баг: [Л.Эрдэнэболд:K.SS51],[Ц.Бямба-очир:K.SS62]

Захиалагч: Эс Эс Жи Пи

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1500000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-04-25

Товч тайлбар:

Өмнөговь аймгийн Ноён сумын нутагт уул уурхайн ашиглалтын талбай дээр түүх соёлын дурсгал хайж илрүүлэх бүртгэн нэгтгэх ажил хийсэн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020