Бүх нийтийн үүргийн сангийн мэдээллийн самбар

Удирдагч: Т.Энхбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.ЭНХБААТАР:J.EE15],[Ц.Хүрэлбаатар:J.EE14],[Т.Амартүвшин:J.EE20]

Захиалагч: Бүх нийтийн үүргийн сангийн мэдээллийн самбар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-05-01

Товч тайлбар:

Бүх нийтийн үүргийн сангийн хөрөнгө оруулалттайгаар хийсэн ажлуудыг аймгуудын мэдээллийг харуулсан электрон самбар 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020