Багшийн хөгжилийн портайл сайд боловсруулах

Удирдагч: Х.Тамир

Хэрэгжүүлэгч баг: [С.ДОЛГОРСҮРЭН:J.IT10],[Ц.Балжинням:J.TC07],[Н.Эрдэнэхүү:J.RC08],[У.Лхагвадорж:A.ED34],[Х.Дамчаасүрэн:A.ED32]

Захиалагч: БШУЯ.

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-03-12

Товч тайлбар:

Багшийн хөгжилийн портайл сайд боловсруулах: www.teacher.sur.mn; www.teacher.sur.mn; www.teacher.sur.mn; www.teacher.sur.mn; www.teach.sur.mn; www.teach.sur.mn; www.teach.sur.mn; www.teach.sur.mn; 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020