Шуудангийн зип кодын системийн хөгжүүлэлт

Удирдагч: А.Алтангэрэл

Хэрэгжүүлэгч баг: [А.Алтангэрэл:J.IN02],[Б.Сүхбат:J.ES01]

Захиалагч: ХХЗХ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 19975000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-03-26

Товч тайлбар:

нархгнэ  
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020