Хөгшин Орхон голын усны хими, бактериологи ба хүнд металлын судалгаа

Удирдагч: Т.Улаанбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: Т.Улаанбаатар,П.Мөнхбаатар,Д.Номиндарь,Б.Булгансайхан,А.Хандсүрэн,Г.Анударь

Захиалагч: БСШУСЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 13000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2016-01-01

Товч тайлбар:

Хөгшин Орхон гол нь Өгий нуурт цутгадаг цорын ганц голын хувьд түүний бохирдлын шалтгааныг тодорхойлох явдал онцгой чухал юм. Хөгшин Орхон гол нь уул уурхай, газар тариалан, мал аж ахуй, хотжилтын ачаалалд нэрвэгдэж байна. Иймээс түүний брхиодлын эх үүсвэрийн бодит хэм хэмжээ, далайц, цаашдын хандлагыг нарийн тодорхойлох шаардлагатай байна.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020