Дээд боловсролын бүтцийн өөрчлөлт Азид: ШУТИС-ийн өөрчлөлт шинэчлэлт

Удирдагч: Я.Наранцэцэг, Д.Бадарч

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Бат-өлзий:K.SS31],[С.Туяа:K.SS06]

Захиалагч: ЮНЕСКО ОУ-ын Дээд Боловсролын хүрээлэн

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1

Гүйцэтгэсэн огноо: 2003-10-05

Товч тайлбар:

ШУТИС-ийн бүтэц, сургалтын тогтолцоо, кредит системийн өөрчлөлт, түүний агуулга, үр дүн, багш оюутны санал бодол

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020