“Буудлагын тренежёр”

Удирдагч: А.Батмөнх

Хэрэгжүүлэгч баг: Д.Эрдэнэчимэг,Ц.Сугир,Р.Бямбажав

Захиалагч: Буудлагын Улсын хороо

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-10-19

Товч тайлбар:


Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020