Сэргээгдэх эрчим хүч, үйлдвэрийн экологийн туршилт судалгааны сургалтын полигон

Удирдагч: Д.Цэрэндолгор

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.Цэрэндолгор:M.HD05]

Захиалагч: ЭХС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 181000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-10-03

Товч тайлбар:

Сэргээгдэх эрчим хүч, үйлдвэрийн экологийн туршилт судалгааны сургалтын полигон дээр үйлдвэрийн экологийн оюутны хээрийн дадлагын хүрээнд 320 чацарганы бут суулгасан. 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020