"МатериалИмпекс" ХК-ий терминаль цэгийн үйл ажиллагааг сайжруулах төсөл

Удирдагч: Б.Асралт

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Асралт:G.TL03]

Захиалагч: "МатериалИмпекс" ХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2006-04-03

Товч тайлбар:

"МатериалИмпекс" ХК-ий терминалийн үйл ажиллагаанд судалгаа хийж цаашид боловсронгуй болгох аргуудыг тодорхойлж өгөв.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019