Conduсt multisectoral workshop to develop food safety strategic plan

Удирдагч: Ж. Туяацэцэг, Д. Энхмаа

Хэрэгжүүлэгч баг: Ts. Odbayar, G. Enkhtaivan,Ж. Туяацэцэг

Захиалагч: ДЭМБ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 9030000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-10-02

Товч тайлбар:

Хүнсний аюулгүй байдлын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллан Хоол үйлдвэрлэл, Хүнсний үйлдвэрлэлийн сүлжээнд гарч байгаа алдаа дутагдлыг үнэлэн цаашид хийх арга хэмжээг улсын стратегийн төлөвлөгөөнд оруулахаар хүлээлгэн өгсөн. 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020