Эрдэм шинжилгээний бүтээл, төслийн тайлангийн нэгдсэн портал

Удирдагч: Ц.Ганбат, Э.Баатархүү

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.ГАНБАТ:D.IS01]

Захиалагч: БСШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 140000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-12-11

Товч тайлбар:

“Эрдэм шинжилгээний бүтээл, төслийн тайлангийн нэгдсэн портал хөгжүүлэх” төсөл нь БСШУЯ-ны ШУТС-ийн одоогийн хэрэглэж буй вебсайтыг захиалагч болон хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагаар шинэчлэн сайжруулах зорилготой юм.

Үр дүнд

1.      Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн портал

2.      Төслийн тайлангийн портал

3.  Төслийн тайлан гарсан
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020