Нийслэлийн болон Баянзүрх дүүргийн Газрын албаны хяналт, дараалал зохицуулах болон нэг цэгийн үйлчилгээний мэдээллийн систем

Удирдагч: Н.Чулуунбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Н.ЧУЛУУНБААТАР :D.HW10],Д.Эрдэнэчимэг

Захиалагч: Нийслэлийн Газрын Алба БЗД-ийн Газрын алба

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-03-05

Товч тайлбар:

Нийслэлийн Газрын Алба, БЗД-ийн Газрын албаны захиалгаар хийгдсэн нэг цэгийн үйлчилгээний мэдээллийн системийн бүрэн шийдлийг гаргаж нэвтрүүлсэн

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020