Монгол улсын телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэгч операторуудын тоон технологид шилжих бэлэн байдлын судалгаа

Удирдагч: М.Бурмаа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Цэцгээ:J.IM06],[М.Бурмаа:J.IM05],[Б.ЗАГДХОРОЛ:M.AU11],[Н.Мөнхөө:J.IM07],[Г.Мөнхдорж:J.IM24],[Ц.Мөнхсүх:J.IM23],[Ц.БАЛЖИННЯМ:J.TC07],[О.Балдангомбо:J.IM01]

Захиалагч: Грандповер

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 6000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-09-09

Товч тайлбар:

Тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн хэрэглэгчийн төхөөрөмжийн судалгааг анкетын аргаар судалж SPSS дээр боловсруулж дүгнэлт зөвлөмж боловсруулсан. 
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019