Short term individual consultant contract for training equipment consultancy services vocational education and training project

Удирдагч: М.Дэлгэрмаа

Хэрэгжүүлэгч баг: МИС-ийн Машин үйлдвэрлэлийн профессорын баг

Захиалагч: Millennium challenge account Mongolia

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-04-15

Товч тайлбар:

Short term individual consultant contract for training equipment consultancy services vocational education and training project

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020