Тендерийн гутлын чанарын давтан үнэлгээ

Удирдагч: Т.Төрмөнх

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.Тєрмєнх:I.LT16],[Ж.Оюунтүлхүүр:I.LT01],[Б.Энхтуяа:I.LT02],[О.ДОРЖ:I.LT06],[Б.Батдулам:I.LT18]

Захиалагч: ШШГЕГазар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 50000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-03-15

Товч тайлбар:

Шинжилгээнд ирүүлсэн гутлын давхаргын бүтэц, физик-механикийн шинж чанарын зарим үзүүлэлтүүдийг Арьс ширний дэвшилтэт технологийн судалгааны төвийн арьс ширэн бүтээгдэхүүний хими-технологийн лабораторид туршилтаар тодорхойлж үр дүнг боловсруулан гаргасан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020