Өмнөговь аймгийн Оюутолгойн орчимд баригдах бутлуурын үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн 110/10 дэд станц болон агаарын шугамын зураг төсөл

Удирдагч: Д.Содномдорж

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.Содномдорж:M.ES01],[Н.Жигжидсүрэн:M.ES08]

Захиалагч: Өмнөд бүсийн ЦТС ТӨХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-11-20

Товч тайлбар:

Өмнөговь аймгийн Оюутолгойн орчимд баригдах бутлуурын үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн 110/10 дэд станц болон агаарын шугамын зураг төсөл

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020