Энэтхэгийн Засгийн Газрын тусламжаар өргөтгөсөн CCNA лабораторийн төсөл

Удирдагч: А.Алтангэрэл

Хэрэгжүүлэгч баг: [А.Алтангэрэл:J.IN02]

Захиалагч: МХТС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-10-08

Товч тайлбар:

Энэтхэгийн Засгийн Газрын тусламжаар өргөтгөсөн CCNA лабораторийн төсөл хэрэгжиж, лабораторийн тоног төхөөрөмж шинэчлэгдсэн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020