Дизель түлш үйлдвэрлэх дамжлага дундын хаягдлаас ноос угаах саван үйлдвэрлэх боломжыг тогтоох, туршилт-судалгаа-үйлдвэрлэл явуулах технологи боловсруулах

Удирдагч: Р.Мядагмаа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Р.Мядагмаа:I.TT05]

Захиалагч: "Цэвэр түлш" ХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1694300

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-11-05

Товч тайлбар:

Энэ туршилт судалгааны ажлаар ноосон ширхэгт материалын онцлогт тохирсон  биосаван гарган авах оновчтой горимыг тогтоож  түүгээр угаасан ноосны тос агууламж болон бусад хэрэглээний шинж чанарыг тодорхойлон судалсан болно.  Биосаван нь амьтны болон ургамлын гаралтай өөх тосноос дизель-түлшийг үйлдвэрлэх явцад ялгардаг дайвар бүтээгдэхүүн бөгөөд түүний бүтцийг хими талаас нь харвал глицерин ба өөх тосны хүчлүүд байдаг.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019