Тээврийн хэрэгсэлийн хяналтын систем

Удирдагч: Н.Анхбаяр

Хэрэгжүүлэгч баг: [Н.Анхбаяр:J.IT23]

Захиалагч: Автобус-3 ТӨОНҮГ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-10-10

Товч тайлбар:

GPS-д суурилсан Автобусны байршлыг тогтоох, чиглэлийн дагуу явж байгаа эсэхийг хянах, чиглэлийн давхардалыг арилгаж шугамын оновчлолыг хийх боломжтой.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019