Хувийн өмчийн их, дээд сургуулийн нийгмийн ухааны салбарын оюутан суралцагсадын сургалтын орчин ба сэтгэл ханамж

Удирдагч: Б.Мөнхнасан

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Мөнхнасан:K.SS59]

Захиалагч: Идэр Дээд Сургууль

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-01-15

Товч тайлбар:

Хувийн өмчийн их, дээд сургуулийн нийгмийн ухааны салбарын оюутан суралцагсадын сургалтын орчин ба сэтгэл ханамжийн талаар социологийн тоон болон чанарын судалгаа явуулж захиалагчид хүлээлгэн өгсөн
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020