Түлшний нэмэгдэл хольц дайптэйнийг Дизель хөдөлгүүрт туршсан ажлын тайлан

Удирдагч: Б.Баярсүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Н.Гомбосүрэн:G.CE05],[Б.Батмөнх:G.CE02],[Г.Цогтжаргал:G.CE06],[Ц.Нямдулам:G.CE04]

Захиалагч: Дайптейн Монголия ХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-07-09

Товч тайлбар:

Түлшний нэмэгдэл хольц дайптэйнийг суурин дизель хөдөлгүүр болон замын нөхцөлд туршиж, хортой байдал болон шатахуун зарцуулалтын хэмжилт хийж харьцуулсан судалгааг явуулсан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019