Замын машины гидрохөтлүүрийн ажлын шингэн, хөдөлгүүрийн тосны ашиглалтын шинж чанар түүний үр ашгийг дээшлүүлэх судалгаа

Удирдагч: Д.Лханаг

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.Лханаг:G.AH02],[Г.Ганбаатар:G.IM07],[Н.Хаш-Очир:G.IM10],[Я.Рэнчинванжил:G.IM06]

Захиалагч: Зам тээвэр аялал жуулчлалын яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 565310000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-02-16

Товч тайлбар:

Замын машины гидрохөтлүүрийн ажлын шингэн, хөдөлгүүрийн тосны ашиглалтын шинж чанар түүний үр ашгийг дээшлүүлэх судалгаа

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020