Археологийн авран хамгаалах хайгуул судалгаа/Төв аймаг, Заамар сумын нутаг Бор толгой/

Удирдагч: Л.Эрдэнэболд

Хэрэгжүүлэгч баг: [Л.Эрдэнэболд:K.SS51],[Ц.Бямба-очир:K.SS62],[Д.Хатанбаатар:K.SS53]

Захиалагч: Эко Алт ХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2460000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-05-09

Товч тайлбар:

Эко Алт ХХК-ний уул уурхайн ашиглалтын талбай дээр түүх, соёлын дурсгалыг авран хамгаалах хайгуул судалгааг хийсэн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019