Ажлын байрны тогтвор суурьшилт ба эргэц хөдөлгөөн

Удирдагч: Б.Мөнхнасан

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Мөнхнасан:K.SS59]

Захиалагч: Mongolian Housing Group

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-07-21

Товч тайлбар:

Барилгын салбарын ажил эрхлэлт, ажлын байрны тогтвор суурьшилт, эргэц хөдөлгөөний талаар судалгааг барилгын компани дээр явуулж захиалагчид хүлээлгэн өгсөн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020