Яриа таних техник, программ хангамж.

Удирдагч: Б.Дамдинсүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Дамдинсүрэн:J.EE01],[Ц.БААТАРХҮҮ:J.IT09],[С.ДОЛГОРСҮРЭН:J.IT10]

Захиалагч: Улсын төсөв

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 100

Гүйцэтгэсэн огноо: 2002-10-01

Товч тайлбар:

Яриа таних техник, программ хангамж. Улсын төсөвт эрдэм шинжилгээ, төсөлт ажлын тайлан

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019