Сумдад ус хангамж, ариун цэврийн байгууламж (УХАЦБ)-ийн ашиглалт, үйлчилгээ хариуцан ажиллах ажилтан бэлтгэх" анхан шатны мэдлэг олгох сургалт

Удирдагч: С. Чулуунхуяг

Хэрэгжүүлэгч баг: ШУТИС, БАС, ХБОИС

Захиалагч: Барилга хот байгуулалтын яам, НҮБ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 6000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-05-30

Товч тайлбар:


Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019