Хүнсний бүтээгдэхүүнд зориулагдсан бичил биетний цэвэр өсгөврийн сан

Удирдагч: Ц.Энхтуул

Хэрэгжүүлэгч баг: [С.Дэлгэрмаа:L.FB11],[Д.Дөлгөөн:L.FB20]

Захиалагч: ШУТИС-ийн Технологийн сан

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 68300000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-06-08

Товч тайлбар:

Айраг хоормог зэрэг 20 гаруй дээжнээс лактоз задлагч дрожжийн 11 өсгөвөр цэврээр ялган авч, ангилал зүйг уламжлалт аргаар тодорхойлсон. Ялган авсан дрожжийн ангилал зүйг API 50Ch, API Candida, Молекул биологийн аргыг ашиглан тодорхойлоход 6 өсгөвөр Candida-гийн, 4 өсгөвөр Saccharomyces-ийн, 1 өсгөвөр Geotrichum-ийн төрөл болохыг тогтоов. Лазтоз задлагч дрожжийн 9 цэвэр өсгөврийн мэдээллийн сан бүрдүүлж каталог бий болгож сургалт, судалгаанд ашиглах боломж бүрдсэн. Төслийн үр дүнгээр олон улсын хуралд 3 өгүүлэл, дотоодын ЭШ-ний хуралд 1 илтгэл хэлэлцүүлж хэвлүүлсэн. Төслийн үр дүнгээр 2 бакалавр, 1 магистрын дипломын ажил хамгаалуулсан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020