Inspiring felt-2014

Удирдагч: Н. Ганзориг

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.ЭНХТУЯА:I.TT01]

Захиалагч: ШУТИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 45110

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-04-28

Товч тайлбар:

Францын Дизайн Урлагийн сургуультай хамтарсан олон улсын эсгийний сургалт семинар

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020