Өмнөговь аймгийн Хүрмэн суманд явуулсан геофизикийн судалгаа

Удирдагч: Т.Улаанбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.Улаанбаатар:F.PH66]

Захиалагч: Ньюком Групп ХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5.5

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-04-30

Товч тайлбар:

Өмнөговь аймгийн Хүрмэн суманд байгуулах 100 МвТ хүчин чадалтай Салхин паркын ажил болон нутгийн малчдад Ньюком компаниас үзүүлж буй туслалцааны хүрээнд хийгдэх инженерийн хийцтэй уст цэгийн геофизикийн судалгааны ажил юм.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020