Төрийн энтерпрайз архитектур боловсруулах төсөл.

Удирдагч: Ж.Энхтүвшин

Хэрэгжүүлэгч баг: Мэдээллийг сүлжээний баг

Захиалагч: Мэдээллийн технологи, шуудан харилцаа холбооны агентлаг

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 400000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-09-01

Товч тайлбар:

Төрийн 167 үйлчилгээнээс сэтгэл ханамж болон технологийн бэлэн байдлын судалгаа хийгдсэн. Үүнээс төрийн 30 үйлчилгээг цахим хэлбэрт оруулах системийн архитектурын шийдлийг боловсруулах зөвлөх төсөл. Төрийн энтерпрайз архитектурын боловсруулах ажлыг TOGAF аргачилал дээр хийсэн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019