Өдөр тутам хэрэглэх эрүүл мэндийн хяналтын (Holter)зүүдэг төхөөрөмжийн судалгаа

Удирдагч: Д.Эрдэнэчимэг

Хэрэгжүүлэгч баг: Н.Чулуунбаатар,Т.Амартүвшин,Д.Энхзул,Т.Энхбаатар

Захиалагч: БСШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 25500000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2017-04-14

Товч тайлбар:

Зүрхний цахилгаан бичлэг, хүний хөдөлгөөний төрлүүдийг холбосон зүрхний хяналтын хэсэг, чихрийн шижингийн хяналтын (хөлний улны сэжигтэй 12 цэгийн температурын зөрүүг мэдээлэх) үүрэг гүйцэтгэх бугуйнд зүүдэг төхөөрөмжийн загвар, техникийн болон програмын шийдэл гарсан

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020