“Strengthening Plant protection in Mongolia”

Удирдагч: Ninjmaa

Хэрэгжүүлэгч баг: Ninjmaa, Dondov, Soninkhishig

Захиалагч: MOFALI

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-12-05

Товч тайлбар:

1)      2012-2013 онд Дэлхийн ХХААБ-аас хэрэгжүүлэх “Strengthening Plant protection in Mongolia” төслийн төсөл боловсруулах багт үндэсний зөвлөх
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020