Багшид зориулсан сургалтын агуулга хөгжүүлэх системийн бүтэц, тогтолцоо, үйл ажиллагааны зарчим: Цахим сургалтын үндэсний төвийн захиалгат ажил

Удирдагч: Б.Болормаа

Хэрэгжүүлэгч баг: Б.Болормаа,[Н.Эрдэнэхүү:J.RC08]

Захиалагч: Цахим сургалтын үндэсний төв

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-10-01

Товч тайлбар:

Багшид зориулсан сургалтын агуулга хөгжүүлэх системийн бүтэц, тогтолцоо, үйл ажиллагааны зарчим: Цахим сургалтын үндэсний төвийн захиалгат ажил-2011он

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019