Нийслэлийн авто тээврийн газарт, Машины оношлогооны систем

Удирдагч: Р.Бямбажав

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.ТЭНГИС:D.HW15]

Захиалагч: НТГ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-01-04

Товч тайлбар:

Нийслэлийн авто тээврийн газарт, Машины оношлогооны систем

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020